image

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong những năm gần đây, hầu hết các dự án phát triển kinh tế nước ta đều rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường để đảm bảo lợi ích kinh tế lâu dài. Những nhà máy sản xuất ra vật chất nhằm phục vụ cho mục đích sống của con người đã thường xuyên thải ra môi trường những chất độc hại. Và, để việc sản xuất, hoạt động kinh doanh không gây ảnh hưởng đến môi trường thì chúng ta cần có những phương án bảo vệ môi trường ngay từ ban đầu, từ khi cơ sở hoạt động kinh doanh bắt đầu tiến hành xây dựng và đến lúc hoạt động. Cho nên việc lập bản cam kết bảo vệ môi trường là một trong những quy định bắt buộc đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh.

                     

Sau đây Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ Và Môi Trường Ánh Thủy xin giới thiệu đến các bạn những điểm cần lưu ý khi thực hiện một bản cam kết bảo vệ môi trường như sau:

Những đơn vị phải nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

 • Dự án có có phát sinh chất thải sản xuất.
 • Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.
 • Dự án thay đổi địa điểm thực hiện;
 • Dự án không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký

Quy trình thực hiện: 

 • Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, không khí, tiếng ồn
 • Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tư nhiên, môi trường, KT-XH.
 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: chất thải nguy hại, khí thải, nước thải, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực dự án.
 • Đề xuất phương án giảm thiểu, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 • Đưa ra các cam kết bảo vệ môi trường

 

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: info@anhthuytech.vn hoặc điện thoại (0287) 3000 581 - (0287) 3000 587.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay