image
Tầm nhìn và Sứ mệnh
Tầm nhìn và Sứ mệnh
Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh

1. TẦM NHÌN

Trở thành công ty tư vấn các dịch vụ môi trường, thiết kế thi công các hệ thống xử lý nước thải, chất thải, nước cấp... cung cấp hóa chất xử lý môi trường và các giải pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường hàng đầu Việt Nam, có uy tín quốc tế.

2. SỨ MỆNH

Công Ty Môi Trường Ánh Thủy luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị cao nhất bằng cách:

- Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng phù hợp, giá cả cạnh tranh, đúng thời hạn và thân thiện với môi trường.

- Học hỏi, xây dựng và hoàn thiện tổ chức để trở thành đối tác tin cậy, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất tại thị trường Việt Nam.

- Có trách nhiệm bảo vệ môi trường, đặc biệt trong các hoạt động dầu khí và sản xuất công nghiệp.

- Phát triển bền vững và kinh doanh hiệu quả để phục vụ lợi ích của các cổ đông.

- Xây dựng một môi trường làm việc, hợp tác và phát triển sự nghiệp tốt nhất cho mọi nhân viên. Tăng trưởng của công ty luôn gắn liền với việc nâng cao chất lượng sống và làm việc của mỗi thành viên trong công ty.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016