image

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Anh Thuy Tech thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành các công trình xử lý môi trường về nước thải, khí thải, chất thải rắn với hiệu quả vận hành cao, chi phí tiết kiệm và đáp ứng được những yêu cầu mới ngày càng khắt khe của quy định bảo vệ môi trường.

 

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay