image

VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ngoài loại chất thải có thể tận dụng, còn lại là những loại chất thải buộc phải xử lý. Tùy vào đặc tính của mỗi rác thải mà phân ra làm 2 loại: chất thải có chứa thành phần nguy hại và chất thải không chứa thành phần nguy hại (chất thải thông thường). Đối với việc xử lý chất thải nguy hại, nhà nước có quy định và chế tài chặt chẽ. 

Công ty Môi trường Ánh Thủy là đơn vị có năng lực để cung cấp dịch vụ: xử lý chất thải nguy hại; xử lý chất thải công nghiệp; tiêu hủy hàng hóa không còn sử dụng.

Quy trình cung cấp dịch của Môi trường Ánh Thủy:

Tại sao nên chọn Công ty Môi trường Ánh Thủy?

  • Công ty Môi trường Ánh Thủy có đầy đủ năng lực pháp lý trong việc xử lý chất thải.
  • Đủ nhân sự và phương tiện vận chuyển: Đáp ứng các yêu cầu xử lý rác nhanh chóng.
  • Chính sách giá ổn định.
  • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến xử lý chất thải.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: info@anhthuytech.vn hoặc điện thoại (0287) 3000 581 - (0287) 3000 587.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay