image

CHENSEA RESORT

Cung cấp, lặp đặt thiết bị trạm hệ thống xử lý nước thải của khu nghỉ dưỡng Chensea, công suất 70 m3/ngày.đêm 

 

CHENSEA RESORT, PHÚ QUỐC

THÔNG TIN DỰ ÁN: Chensea Resort

Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Miramar

Hệ thống: Hệ thống Xử lý nước thải 

Công suất: 70 m3/ngày.đêm

Thi công, lắp đặt: Công ty CP Công nghệ Thiết bị Dịch vụ và Môi trường Ánh Thủy 

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

 

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay