image

KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ - THE MARQ

KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ - THE MARQ

 

 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần NDC An Khang

Hạng mục: Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Công suất: 654 m3/ ngày.đêm.

Thiết kế, thi công: Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016