image

LAVERANDA RESORT

Cung cấp, lặp đặt thiết bị trạm hệ thống xử lý nước thải công suất 15 m3/ngày.đêm cho Khu BLUBAR 20 m3/ngày.đêm cho Khu SPA.

 

LAVERANDA, PHÚ QUỐC

THÔNG TIN DỰ ÁN: Laveranda Resort

Vị trí: Phú Quốc, Kiên Giang.

Chủ đầu tư: Công ty CP Du lịch và Phát triển Bà Kèo

Hệ thống 1: Xử lý nước thải khu BLUBAR,     Công suất: 15 m3/ngày.đêm

Hệ thống 2: Xử lý nước thải khu SPA,             Công suất: 20 m3/ngày.đêm

Thi công, lắp đặt: Công ty CP Công nghệ Thiết bị Dịch vụ và Môi trường Ánh Thủy 

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

 

Một số hình ảnh của resrort:

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay