image

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản xuất, sinh hoạt Nhà xưởng Hi-Tech - Nhà xưởng 2 & 3

Dự án Nhà xưởng Hi-Tech - Nhà xưởng 2 & 3

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hi-Tech.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống: xử lý nước thải sản xuất - sinh hoạt.

Công suất: 210m3/ ngày.đêm.

Thiết kế, thi công: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016