image

Ánh Thủy Tech tổ chức tập huấn luật bảo vệ môi trường 2020 cho cán bộ công nhân viên 25/03/2022

Tháng 03/2022 công ty Ánh Thủy đả có buổi tập huấn luật bảo vệ môi trường 2020 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.

Trong năm 2022 luật bảo vệ môi trường 2020 được áp dụng, Chương trình tập huấn “Cập nhật thông tin luật BVMT 2020” do công ty Ánh Thủy tổ chức dưới sự quan tâm của BGĐ lảnh đạo  của công ty nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ công nhân viên.

Cán bộ công nhân viên công ty Ánh Thủy trong buổi tập huấn

Bên cạnh đó, các cán bộ công nhân viên công ty củng được tập huấn,cung cấp thêm nhiều kiến thức về quy trình xử lý nước thải, và giấy tờ hồ sơ theo luật mới vừa ban hành, để phục vụ cho công việc.  

Trưởng các bộ phận cùng tham gia tập huấn
Nhân viên vận hành về công ty tham gia tập huấn
Ông Lê Thiện Khánh Phó TGĐ công ty tham gia tập huấn cùng cán bộ công nhân viên.

 

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay