image

Ngày nước thế giới (World Water Day) 22/03/2022 22/03/2022

Nước có một đời sống bí ẩn. Nó chỉ cho ta biết làm thế nào để tìm ra hạnh phúc. Nó tiết lộ ý nghĩa của tình yêu dành cho thiên nhiên. Nó chỉ cho chúng ta con đường mà nhân loại đã đi qua để trả lời những câu hỏi mà ta hằng trăng trở”. Đó là những suy nghĩ về những gì nước đem lại cho chúng ta.

Lịch sử hình thành ngày này:

Ngày này lần đầu tiên được chính thức đề xuất trong Chương trình nghị sự 21 của Hội nghị Liên Hợp Quốc năm 1992 về Môi trường và Phát triển (UNCED) tại Rio de JaneiroBrasil. Việc chấp hành nghị quyết bắt đầu vào năm 1993 và đã phát triển mạnh kể từ khi công chúng thể hiện sự ủng hộ đối với nó. Người ta kêu gọi công chúng không sử dụng nước một cách lãng phí cũng như tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt. Những ngày hành động vì môi trường này đã trở thành một xu hướng ủng hộ phổ biến trên các mạng xã hội như Facebook.

Ngày Nước Thế giới năm 2022 có chủ đề là “Nước ngầm” (Groundwater). Chủ đề "Nước ngầm" của năm nay nhằm thu hút sự chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn luôn được coi trọng nhưng chưa được công nhận đầy đủ giá trị trong hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Với chủ đề "Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình", chiến dịch năm nay sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông điệp bao trùm của chiến dịch là khám phá, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm sẽ là việc làm trọng tâm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Năm 2022  là năm nói về "Nước Ngầm"
Năm 2022 là năm chủ đề "Nước Ngầm"

Năm nay tổ chức LHQ có một số sự kiện lớn như sau:

- Diễn đàn nước thế giới lần thứ 9 “An ninh nguồn nước vì hòa bình và phát triển”  sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022.

- Hội thảo quốc tế “Nước ngầm - Chìa khóa cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững” sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022.

- Hội nghị Cấp cao về Nước sẽ được tổ chức vào tháng 6/2022 tại Thủ đô Dushanbe của Tajikistan. 
- Sự kiện bên lề Diễn đàn Chính trị cấp cao về Phát triển bền vững tại Liên Hợp Quốc (HLPF): “Tác động khí hậu từ tầng băng tuyết đến nước ngầm” sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2022.

- Tuần lễ Nước Thế giới sẽ được tổ chức từ ngày 29/8 đến 2/9 năm 2022

- Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 77: Cuộc thảo luận của Ủy ban pháp lý về “Luật các nguồn nước xuyên biên giới” sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 9 năm 2022.

- Ngày Nhà vệ sinh Thế giới 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2022.

- Hội nghị thượng đỉnh về nước ngầm của Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022.

Nước là nguồn tài nguyên quan trọng

Nguồn: dwrm.gov.vn (Bộ tài nguyên và Môi trường)

 

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay