image

CENTANA THỦ THIÊM

Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Thông tin dự án: KHU NHÀ Ở CAO TẦNG, VĂN PHÒNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ VĂN PHÒNG CÓ NHÂN VIÊN LƯU TRÚ (OFFICETEL) (CENTANA THỦ THIÊM)

Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 02, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Điền Phúc Thành

Hệ thống: Xử lý nước thải

Công suất: 700 m3/ngày.đêm

Thiết kế, thi công: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016