image

Ánh Thủy Tech tổ chức kỷ niệm ngày thành lập. 25/03/2022

Vào ngày 18-02-2022 ATT đã tổ chức buổi lể kỉ niệm thành lập công ty trong không khí đầu năm mới

Một chặng đường dài với nhiều khó khăn thử thách và cũng nhiều thành công lại trôi qua, chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập ATT Group 18-02. Trong những năm qua, cùng với chặng đường phát triển của mình ATT Group đã mang lại những giá trị đáng kể, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường. Chúng tôi, với khẩu hiệu Niềm tin cho cộng đồng và Đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, đi lên không ngừng để góp phần tích cực vào cuộc sống mỗi ngày. Một lần nữa chúc mừng sinh nhật ATT Group, vững vàng và phát triển!

Ban lảnh đạo công ty cùng TGĐ

Tập thể nhân viên công ty cùng BGĐ

TGĐ cùng phòng kế hoạch

TGĐ cùng phòng báo cáo

 

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay